Salland voor Oekraïne

NIetS DOEN iS GEEN OPTIE!

We doen een oproep aan gemeente Raalte/Salland en al haar inwoners om vluchtelingen uit Oekraine te helpen en op te vangen. U kunt hier ook levensmiddelen en spullen doneren. Samen sterk voor Oekraïne!

We hebben uw hulp nodig.

NIETS DOEN GEEN OPTIE !

We willen een oproep doen aan gemeente Raalte/Salland en haar inwoners om “vluchtelingen” op te vangen uit Oekraine. Het schrijnende en afschuwelijke beeld dat moeders met kinderen, ouderen, zieken en hulpbehoevenden aan de grenzen van Europa hulpeloos aan hun lot zijn overgelaten, medemensen die hier niets aan kunnen doen, niet gevraagd hebben om deze situatie of omstandigheden, haard en huis onverhoopt hebben moeten achterlaten, een onzekere toekomst tegemoet treden, geen perspectief of positieve vooruitzicht meer hebben enaan hun lot zijn/worden overlaten. Dit kunnen we niet lijdzaam toezien en onze ogen voor sluiten, niets doen is geen optie !

Mensen die nergens schuldig aan zijn, niet om deze afschuwlijke onrechtmatige daad hebben gevraagd, part nog deel van uitmaken, door een soeverein land binnen te vallen is een ernstige schending van internationale (mensen)rechten, waarden-normen, fatsoen, afspraken en beschaving ! Niets doen is daarom geen optie !
Wij roepen op om de gemeenten en haar inwoners, particulieren of ondernemers te vragen zo snel mogelijk opvang te regelen voor deze groep mensen, we doen een oproep om leegstaande gebouwen beschikbaar te stellen ( overheidsgebouwen, particuliere gebouwen en/of leegstaande gebouwen van ondernemers e.d. ).Er staan meer dan voldoende kerken leeg in de gemeente Raalte e.o. waar we de eerste opvang zouden kunnen bieden, alsook leegstaande schoolgebouwen cq kantoorgebouwen e.d. Waarom daar niets mee doen, nodeloos leeg laten staan terwijl de ruimte er is mensen noodzakelijk/hoognodig onderdak te bieden ?
We roepen bedrijven op die het initiatief financieel willen ondersteunen, we doen een oproep bedden, linnengoed, meubels, speelgoed etc, alsook de eerste levensbehoeften/levensmiddelen beschikbaar te stellen, zodra de eerste mensen arriveren we hen kunnen vorzien van de eerste levensbehoeften, we doen een oproep aan vrijwilligers die willen helpen mensen op te vangen en te begeleiden, een oproep aan bijv. apotheken medicaties beschikbaar te stellen.
We roepen Stichtingen, (sport)verenigingen, lokale ondernemers, winkeliersverenigingen, netwerkclubs, businessclubs en individuen op mee te willen denken ideen uit te wisselen cq het initiatief te willen ondersteunen cq hulp te bieden en/of eigen initiatieven te willen ontplooien ! We willen bus ondernemingen en/of taxibedrijven cq transpprtbedrijven vragen zodat we mensen kunnen ophalen bij de grens Polen Oekraine en hen een veilig onderkomen kunnen bieden, ( er is een chauffeur beschikbaar die met een bus naar Polen Oekraine mensen wil ophalen ) we doen een oproep aan een bereidwillige arts en/of verpleegkundige ( evt gepenioneerde ) die met de bus mee wil naar Polen/Oekraine om de mensen die acute verpleging nodig hebben we hen deze kunnen voorthelpen, we doen een oproep aan supermarkten de eerste boodschappakketten/levensmiddelen beschikbaar willen stellen voor de heen en terugreis, we doen een oproep aan een inwoners van de gemeente Raalte e.o. die wellicht iemand kennen die Oekrains spreekt en mee wil gaan te begeleiding naar Polen / Oekraine, we vragen inwoners hulp te kunnen bieden Oekrainse moeders, kinderen en ouderen te willen opvangen. We doen een oproep kleding en spullen beschikbaar te stellen zodat de eerste mensen die we kunnen begroeten in onze gemeente iets waardevols kunnen bieden waarmee we ze een warm gevoel van welkom/ontvangst geven .

We vragen de burgemeester en wethouder(s) snel te handelen, mee te denken en beschikbare ruimte snel en adequaat beschikbaar te stellen.Voor meer info en of aanmelden graag bellen met : 0572-366127 (tijdens kantooruren) of mailen naar : info@sallandvooroekraine.nl

Indien u geld wilt doneren, kunt u een donatie doen op het voorlopige rekeningnummer:
NL 51 RABO 0319 28 66 65 t.n.v.  St. Raalte v Vrijheid o.v.v. Donatie Oekraine.

Uw donatie komt geheel ten goede aan de vluchtelingen van Oekraine.
Wij danken u hartelijk voor uw donatie.

Niets doen is geen optie!

Berichten op Facebook